Arián Vercher obté el segon premi del concurs de dibuix del Consell Valencià de Cultura

 L’IES LA VALLDIGNA felicita a Arián Vercher Ferrando de 4t. d'ESOB i al seu professor d’Expressió Artística Juanvi Martí pel 2n. premi del concurs de dibuix del Consell Valencià de Cultura sobre els drets humans en els reptes del món. ENHORABONA!!!


En l'interès del compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció dels persones físiques en el qual fa referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), queda prohibida la descàrrega, difusió, distribució o divulgació total o parcial de les presents imatges. Així mateix, és prohibeix especialment la seva compartició en xarxes socials o altres serveis externs. Aixi mateix es prohibeix l'utilització de les imatges d'aquest blog en l'entrenament de qualsevol tipus d' IA

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

PREMIS DIBUIXANT PER LA IGUALTAT

Gran actuació dels nostres professors en el Trail Tres Creus'24

FPB presenta el seu projecte d'intercanvi a Pontevedra