Excursió de l'aula UECO a València

 Dimarts 4 de juny l’aula UECO del IES la Valldigna va fer una excursió a València per a visitar el Museu de les Ilusions, l’Ajuntament de València i el museu històric que alberga. També visitàrem la plaça de la Reina,la plaça de la Verge i la plaça redona, molt típiques de València. 

Va ser un dia genial i molt divertit per als nostres alumnes!
En l'interès del compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció dels persones físiques en el qual fa referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), queda prohibida la descàrrega, difusió, distribució o divulgació total o parcial de les presents imatges. Així mateix, és prohibeix especialment la seva compartició en xarxes socials o altres serveis externs.  Es prohibeix l'utilització de les imatges d'aquest blog en l'entrenament de qualsevol tipus d' IA


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

PREMIS DIBUIXANT PER LA IGUALTAT

Gran actuació dels nostres professors en el Trail Tres Creus'24

FPB presenta el seu projecte d'intercanvi a Pontevedra