Visita Agrupación de Centros

 


El dimecres, dijous i divendres vam contar amb la visita de 19 professors i alumnes d'ensenyança de grau bàsic de diverses comunitats autònomes. Gràcies al projecte que tenim al mòdul de ciències aplicades de 1r CFGB el nostre alumnat pot treballar col.laborativament amb alumnes de diverses famílies professionals de nivell bàsic . 

Gran tasca a tot el professorat implicat . Deixem una mostra del treball.
En l'interès del compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció dels persones físiques en el qual fa referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), queda prohibida la descàrrega, difusió, distribució o divulgació total o parcial de les presents imatges. Així mateix, és prohibeix especialment la seva compartició en xarxes socials o altres serveis externs. Aixi mateix es prohibeix l'utilització de les imatges d'aquest blog en l'entrenament de qualsevol tipus d' IA

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

PREMIS DIBUIXANT PER LA IGUALTAT

Gran actuació dels nostres professors en el Trail Tres Creus'24

FPB presenta el seu projecte d'intercanvi a Pontevedra